בית-ספר לטיפול משפחתי

מרכז מפנה הוקם בשנת 1992 כמכון לטיפול במשפחה ובפרט וכמרכז לטיפול והדרכה בגישה הטיפולית המערכתית. במכון חברים צוות של מומחים, פסיכולוגים קליניים, פסיכולוגים חינוכיים ועובדים סוציאליים, העוסקים בפסיכותרפיה ומשלבים ידע וניסיון רב תחומי. במסגרת ייעודו כמרכז לטיפול ולהדרכה, המכון מקיים החל משנת 1992 תוכנית לימודים להכשרת מטפלים ומדריכים בטיפול משפחתי.

צוות המרכז: ד"ר משה אלמגור, ד"ר רות לירון, אירית גיל לב M.S.W, ד"ר ציפורה הוכדורף, יצחק לב .M.A, אודי פרידמן .M.A. , ד"ר ענבל בר סלע, ד"ר איריס כידן, ליאור שהם .M.A , דר' גילי דוברין . .

תכנית הלימודים

שנת הלימודים הקרובה תפתחנה 3 תוכניות הכשרה:

1. תוכנית תלת שנתית לטיפול משפחתי
2. קורס מדריכים לטיפול משפחתי
3. תוכנית הדרכה
* הקורסים מכסים את כל דרישות האגודה לטיפול משפחתי לצורכי הסמכה מבחינת
החומר התיאורטי, ההדרכה הקבוצתית, ההדרכה החיה וחלק משעות ההדרכה
האינדיבידואלית.
* פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.

 

 

התוכנית התלת שנתית לטיפול משפחתי
M.S.W מרכזת: אירית גיל – לב

צוות ההוראה: ד"ר רות לירון, ד"ר משה אלמגור, ד"ר ציפורה הוכדורף, גב' אירית גיל –
לב, גב' אילת אמיר, גב' אביבה גל, גב' חביבה פורטל, גב' יעל פלר – עו"ד וצוות המכון

התוכנית מעניקה בסיס תיאורטי רחב, ידע מעמיק בגישות טיפוליות ומיומנויות התערבות, כל
זאת תוך תהליך של בניית אישיות טיפולית.

שנה א' – בסיס תיאורטי והכנה לפרקטיקום

מחצית א' – 13 שבועות

1. מבנה פונקציונלי ודיספונקציונלי של משפחה
2. הגישות המובילות בטיפול משפחתי
3. פרה פרקטיקום – מסע הכרות של המטפל עם משפחתו

מחצית ב' – 13 שבועות

1. יסודות הראיון הטיפולי המשפחתי
2. טיפול משפחתי מבני
3. טיפול משפחתי אסטרטגי

שנה ב' – זוגיות *
מחצית א' – 13 שבועות

1. טיפול זוגי בגישת יחסי אובייקט
2. טיפול זוגי בגישת imago
3. פרקטיקום – השתתפות רציפה בקבוצות הדרכה חיה

מחצית ב' – 13 שבועות

1. טיפול זוגי בגישה ביהביוריסטית
2. טיפול מיני
3. טיפול זוגי בגישות פוסט מודרניות
4. המשך פרקטיקום
* בסיום שנה ב' תתקיים סדנה זוגית – המיועדת לתלמידים+ בני זוגם

שנה ג' – התאמת גישות התערבות לבעיות*
סמסטר א' – 13 שבועות

1. סוגיות מיוחדות בטיפול זוגי ומשפחתי , לדוגמה:
* טיפול בבגידה
* טיפול בתהליך גירושין
* טיפול במשפחות מורכבות (נישואים שניים)
* טיפול במשפחות של ילדים עם בעיות למידה והתנהגות.

 2.המשך פרקטיקום 3.דיני משפחה בחוק הישראלי – גב' יעל פלר – עו"ד

סמסטר ב' – 13 שבועות

1. בעיות אתיקה בטיפול משפחתי
2. המשך סוגיות מיוחדות בטיפול משפחתי וזוגי
3. המשך פרקטיקום
* בסיום שנה ג' תתקיים סדנת זוגיות( המשך) לבוגרים/ות הקורס ובני זוגם

קהל היעד : עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, מטפלים באומנות , רופאי
משפחה ופסיכיאטרים.

משך הקורס: 26 שבועות ,כל שנת לימודים , 6 שעות אקדמיות בשבוע.
מועדים: פתיחת שנת הלימודים – אוקטובר 2014.
הלימודים יתקיימו בימי שני משעה 10 עד 16-.
מחיר: 9000 ₪ לשנה ,בארבעה תשלומים שווים.

קורס מדריכים לטיפול משפחתי

קורס מדריכים לטיפול משפחתי
M.S.W מרכזת: אירית גיל – לב
צוות ההוראה: פרןפ' משה אלמגור, ד"ר רות לירון

הקורס מיועד להכשיר מדריכים מוסמכים לטיפול משפחתי בהתאם לדרישות הסמכת
מדריכים של האגודה לטיפול משפחתי.

הקורס יכלול:

סמינר דיון בסוגיות תיאורטיות של הדרכה בטיפול משפחתי ובשיטות טיפול עכשויות ומתקדמות .1
הדרכה על הדרכה ועל טיפולים .2

קהל היעד: מטפלים משפחתיים מוסמכים בעלי ותק של 3 שנים לפחות. המועמדים מתבקשים
לשלוח קורות חיים ויוזמנו לראיון אישי.

משך הקורס: 26 שבועות , 4 שעות אקדמיות בשבוע.

מועדים: ימי ב' בין השעות 08:30-14:30

מחיר : 7500 ש"ח

תוכנית הדרכה

תוכנית ההדרכה מיועדת לפתח מיומנויות מקצועיות, הקניית ידע בתפקוד משפחתי והתאמת
שיטות התערבות ליכולות האישיות של כל אחד מהמטפלים .

התוכנית מיועדת ל:

מטפלים מוסמכים העוסקים בטיפול *
מטפלים המעוניינים לקבל הסמכה בטיפול משפחתי וחסרות להם שעות טיפול ושעות הדרכה. *
לצוותים בכל מקצועות הטיפול *

ההדרכות תועברנה על ידי אנשי הצוות שהם מדריכים מוסמכים, והן תועברנה במסגרת
פרטנית או קבוצתית בהתאם לבקשת המודרכים.

ההרשמה:
ההרשמה לכל התוכניות תסתיים עד ה- 1.8.2014
המעוניינים מתבקשים לשלוח למרכז " מפנה "קורות חיים ודמי רישום ע"ס 150 ש"ח