התמחות בפסיכולוגיה קלינית

מרכז מפנה

מרכז מפנה מוכר ע"י הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית כמוסד מוכר להתמחות (אמבולטורית) מאז 1996. המרכז מקבל מדי שנה מתמחה אחד או שניים לתקופה של שלוש שנים.
מוקד ההתמחות הוא טיפול מערכתי. בנוסף, מקבל/ת המתמחה הכשרה גם בטיפול קוגניטיבי.

במרכז פועלת יחידה לטיפול התנהגותי בהנהלתן של פרופ' מרילין ספר וד"ר הלן וולאך אשר מציעה התמחות בטיפול קוגניטיבי.

המתמחים לוקחים חלק פעיל בעבודת המרכז ומשתתפים בפגישות הצוות (שהן פגישות הדרכה קבוצתית רב-תחומית).

המתמחים בטיפול מערכתי מתבקשים להשתתף בקורס התלת-שנתי לטיפול מערכתי אותו מציע המרכז כחלק מההתמחות במידה והקורס מוצע.

בנוסף, יש קבוצת מתמחים הנפגשת אחת לשבוע ודנה בנושאים תיאורטיים שונים.
אחראי על ההתמחות הוא ד"ר משה אלמגור, מדריך מוסמך בפסיכותרפיה ופסיכו דיאגנוסטיקה.
מדריכים נוספים הם:
ד"ר ענבל בר-סלע, מדריכה מתמחה בפסיכותרפיה ופסיכו דיאגנוסטיקה
יצחק לב, מדריך בפסיכותרפיה
ד"ר רות לירון, מדריכה בטיפול משפחתי

ד"ר איריס כידן, מדריכה בטיפול משפחתי

ד"ר ציפי הוכדורף, מדריכה בטיפול משפחתי

פרופ' מרילין ספר, מדריכה בפסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה